Rada ASZŠ SR

 

Mgr. Bednár Miroslav, riaditeľ SZŠ Poprad

viceprezident

riaditel@szspp.svcmi.sk
 

 

PaedDr. Michal Straka, riaditeľ SZŠ Banská Bystrica

člen
riaditel@szsbb.edu.sk
 
 

 

PhDr. Regina Sládečková, PhD., riaditeľka SZŠ Nitra

 

člen
riaditelka@szsnitra.sk
 
 
 

 

RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ SZŠ Michalovce

 

člen
skola@szsmi.eu.sk