V Lučenskej zdravotke tiekla krv "prúdom"

...Darovanie krvi je skutočným „ darom života“. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Dňa 9. októbra 2015 sa 55 žiakov, učiteľov a priateľov  SZŠ v Lučenci pod koordináciou PhDr. M. Sekulovej zúčastnili terénneho odberu krvi pomocou MOJ – ky (mobilnej odberovej jednotky)

zaučenými pracovníkmi Hematologicko – transfuziologického oddelenia z Banskej Bystrice. Celý proces darovania krvi v priestoroch „B – budovy SZŠ“ trval od registrácie až po odchod domov približne 1 hodinu, samotný odber 5 – 15 minút (množstvo darovanej krvi 450 ml). Kritéria pre darovanie krvi splnilo 40 zúčastnených, čo spolu predstavuje odovzdaných 18 000 ml krvi. Krv sa ďalej po odbere spracováva na HTO v Banskej Bystrici, kde je možné zistiť aj možné ochorenia, či už pečene, obličiek ...

Vyšetrenie darcu pri mobilnom odbere je kratšie ako na HTO v nemocnici. Vyšetruje sa hemoglobín z kapilárnej krvi (z prsta), orientačná krvná skúška a vyplňuje sa dotazník o zdravotnom stave, užívaní liekov, prekonaných ochoreniach ....Darca sa preukáže občianskym preukazom, kartou poistenca a poprípade kartou darcu krvi. Uskutočňovanie výjazdových odberov je čoraz populárnejšie. Zmyslom je , aby sa do odberov zapojili čo najviac nováčikov, ktorí pod dohľadom svojich kolegov – darcov ľahšie prekonávajú prvotný strach a ostych. Aj tentokrát sa odberu zúčastnilo 25 „prvodarcov“, z toho 18 aj darovali krv. Do budúcna odporúčame každému, kto dosiahne vek 18 rokov, cíti sa zdravý, má odvahu a chuť pomôcť, aby sa zúčastnil ďalšej podobnej akcie. „Krv nie je umelo nahraditeľná a len človek tu môže pomôcť“ .            Mariana Nôtová, prvodarkyňa, II. VZA

 

Zoznam zúčastnených :

2. ročník

M. Bubenka - prvodarca

3. ročník

M. Kyzúrová - prvodarca, I. Záslavová - prvodarca, K. Berkyová - prvodarca, X. Kökényiová, B. Blažíčková - prvodarca, J. Filipiak - prvodarca, M. Horváthová - prvodarca, E. Trajteľová - prvodarca, V. Volen - prvodarca , J. Bubenka ­- prvodarca, F. Šebök - prvodarca

4. ročník

M. Jančová, M. M. Samaš, B. Karlíková, M. Salva, L. Gibalová, R. Zajíc, L. Sýkorová - prvodarca, I. Híreiová, A. Pompa, A. Kolenkáš

1. ročník VZA

Ľ. Fajčíková - prvodarca

  1. ročník VZA

R. Štuhlová - prvodarca, G. Psotková ­- prvodarca, M. Ivaničová, M. Nôtová - prvodarca, P. Bobeková ­- prvodarca, I.  Záborská, D. Danyiová - prvodarca, J. Precnerová

Priatelia školy

D. Bolčo, K. Krátka, P. Golian, p. Matúš

Učitelia

Mgr. J. Škorňová, Mgr. D. Murínová, Mgr. Lívia Bolčová, Mgr. L. Fajčíková, Mgr. J. Stieranková

Zúčastnili, ale nezobrali (nízky TK, nízky hemoglobín, prekonané infekčné ochorenia, zubné  ošetrenie...)

Mgr. M. Sekula, PhDr. M. Sekulová, PhDr. A. Slancová, K. Jardeková II.VZA - prvodarca, A. Čabová II. VZA - prvodarca, A. Demöková II. VZA - prvodarca, N. Aláčová III.A - prvodarca , D. Kamasová III.B - prvodarca, G. Ficková IV.A, V. Törkölyová IV.B, V. Barányiová IV.B, M. Lapinová IV.B. - prvodarca, B. Kučerová IV.A, M. Berkiová IV.A, K. Lakatošová – priateľ školy -  prvodarca.