Zahraničné stáže lučeneckej zdravotky – na jednotku.
10 júla, 2023
s Erasmom do Európy
20 októbra, 2023

Dva týždne pracovnej skúsenosti Svidníčanov v Chrudime.

Žiaci Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku pod vedením Mgr. Labunovej v termíne od 06.09.2023 do 20.09.2023 absolvovali dvojtýždňovú prax v nemocnici v českom meste Chrudim.

Do tejto krátkodobej vzdelávacej mobility, ktorú im umožnil projekt Erasmus+, sa zapojilo 5 žiakov zo štvrtého, maturitného ročníka. Svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas doterajšieho trojročného štúdia a odbornej praxe, ktorú im poskytli Nemocnica Svidník, Senior dom Svida a Nemocnica Vranov nad Topľou, mohli naplno využiť na piatich oddeleniach v Chrudimské nemocnici – na neurologickom oddelení, oddeleniach LDN A, LDN B, LDN-R (Léčebna dlouhodobě nemocných) a DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče).

Počas pracovných dní sa stali členmi nemocničného tímu, zapájali sa do ošetrovateľskej starostlivosti, realizovali zdravotnícke výkony, spoznávali materiálno-technické vybavenia jednotlivých izieb, rôzne prístroje a zdravotnícke pomôcky. Žiakov zaujal aj systém práce na jednotlivých oddeleniach, zdravotnícka dokumentácia a porovnali si aj kompetencie slovenských a českých praktických sestier.

Po skončení pracovnej doby a počas víkendov navštívili Prahu, Pardubice či bližšie spoznávali mesto Chrudim. Žiaci ochutnali českú národnú kuchyňu, zažili atmosféru futbalového zápasu i nákupných centier, no najmä využili možnosť na prehliadku pamätihodností či významných miest.

Účastníci mobility si tak odniesli veľké množstvo nových skúseností a zážitkov, s ktorými sa po návrate do školy podelia formou prezentácie so svojimi učiteľmi, spolužiakmi či žiakmi z nižších ročníkov.

Aj týmto spôsobom ďakujeme Chrudimské nemocnici za to, že poskytli našim žiakom priestor na realizáciu, a tak im umožnili nielen profesijný, ale aj osobnostný rast. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Mgr. Ivana Rozkošová

Show Buttons
Hide Buttons