Zdravotník v akcii 2023
25 júna, 2023
Dva týždne pracovnej skúsenosti Svidníčanov v Chrudime.
25 septembra, 2023

Zahraničné stáže lučeneckej zdravotky – na jednotku.

Stredná zdravotnícka škola v Lučenci nadviazala na tradíciu zbierania praktických zručnosti  v odbore Praktická sestra v zahraničí aj v školskom roku 2022/2023.  Vďaka projektu Erasmus+  mohlo spolu vycestovať 25 žiakov + 7 sprevádzajúcich učiteľov a 3 job shadowing učitelia  na cestu za poznaním. Svoju zahraničnú odbornú prax začala realizovať v Nemecku trojica študentov spolu s jednou sprevádzajúcou osobou v mestečku Schkeuditz (neďaleko Lipska). Ďalšiu púť odštartovala v mesiaci jún 2023 väčšia skupina do Českej republiky a Portugalska. Skoro ráno 3. júna 2023 – osem žiakov vlakom, vzápätí za nimi 4. júna odletela rovnako veľká skupina do Portugalska a šestica žiakov cestovalo do Olomouca. Títo žiaci pod dozorom  sprevádzajúcich učiteľov absolvovali stáže v moderných zdravotníckych zariadeniach a cestu doplnili traja učitelia v Olomouci za účelom sebazdokonaľovania formou „stínování – job shadowingu“.

Vďaka sprostredkujúcej organizácii EPD (European Projects Development) vykonávali svoju prax v meste Montijo (neďaleko Lisabonu) v Portugalsku žiaci po dobu troch týždňov. Pracovali na troch klinikách a to AGMR Saúde, União Mutualista a Clara Saúde. Sú to zariadenia, ktoré poskytujú vysokoodbornú zdravotnú starostlivosť s využitím konceptu bazálnej stimulácie. Ubytovanie a stravovanie zabezpečené sprostredkovateľskou agentúrou v prenajatom dome poskytovalo možnosť stretnúť sa so študentmi z rôznych krajín napr. z Čiech, Fínska, Litvy, Lotyšska či Rumunska a spoznať zaujímavosti krajiny.

Prax v Českej republike v Prahe prebiehala dva týždne vo Fakultnej nemocnici Motol, kde boli praktikanti rozdelení na štyri rôzne oddelenia.  Vo Fakultnej nemocnici Olomouc boli žiaci rozdelení na dve oddelenia s výmenou po týždni.

Absolvovanie týchto stáži umožnilo žiakom získať prvé skúsenosti v medzinárodnom prostredí, nadobudnúť samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť pri plnení úloh a povinností, zdokonaliť sa v praktických zručnostiach v starostlivosti o klienta/pacienta, používať moderné ošetrovateľské postupy a koncept bazálnej stimulácie. Cesta do zahraničia zároveň poskytla možnosť zvládnuť neznáme situácie, rozšírila obzor v geografickom ponímaní spoznávaním nových miest, kultúry, tradícii, národných a spoločenských rôznorodostí.

Žiaci  absolvovaním získali dôležité dokumenty Europass -mobilita a certifikát, čím sa zároveň okrem zážitkov a zvýšenia praktických zručností zdvihne aj ich profesionálna hodnota na trhu práce. Skúsenosti i zážitky získané v zahraničí si stážisti nenechali pre seba. Interesantným rozprávaním, doplňujúcim prezentácie plné fotografií i videí, upútali svojich mladších spolužiakov v posledné dni školského roka. Vytvorili tým dôležitý podnet pre snahu záujemcov o stáže pre rok budúci, prebojovať sa na postupové miesta v hodnotiacom rebríčku.

PhDr. Miroslava Sekulová projektový koordinátor

Show Buttons
Hide Buttons