FINÁLE CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI
15 júna, 2023
Zahraničné stáže lučeneckej zdravotky – na jednotku.
10 júla, 2023

Zdravotník v akcii 2023

Stredné zdravotnícke školy z rôznych častí Slovenska sa stretli vo vedomostno-športovej súťaži. Aktuálny 15. ročník športovo-vedomostnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci „Zdravotník v akcii“  zorganizovala Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36 Prešov pod vedením riaditeľky PhDr. Evy Novotnej, PhD. Počasie zmenilo pôvodný plán realizovať súťaž v rekreačnom areáli Delňa. Iba pár dní pred súťažou rozhodol organizačný tím, že využije na miesto konania interiér a exteriér Strednej zdravotníckej školy na Sládkovičovej ulici. Táto zásadná zmena si vyžiadala uskutočniť v krátkom čase zmeny organizácie súťaže. Všetci členovia organizačného tímu sa však snažili, aby piatok 16. jún 2023 bol pre súťažiacich príjemným zážitkom. Celkovo sa do súťaže zapojilo 23 stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska – SZŠ Banská Bystrica, SZŠ Strečnianska Bratislava, SZŠ Dolný Kubín, SZŠ Michalovce, SZŠ Humenné, SZŠ sv. Alžbety v Košiciach, SZŠ Kukučínova v Košiciach, SZŠ Štefana Kluberta v Levoči, SZŠ Liptovský Mikuláš, SZŠ Lučenec, SZŠ Nitra, SZŠ Poprad, SZŠ Považská Bystrica, SZŠ Prievidza, SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove, SZŠ Rožňava, SZŠ Márie Terézia Schererovej Ružomberok, SZŠ milosrdného Samaritána Svidník, SZŠ sv. Vincenta de Paul Topoľčany, SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, SZŠ Trnava, SZŠ Žilina a SZŠ Sládkovičova 36 Prešov. Súťažili žiaci druhého ročníka denného štúdia študijného odboru praktická sestra v štvorčlenných družstvách. Čo musia budúci zdravotníci na takejto súťaži vedieť?  Pre súťažiacich bolo pripravených 6 súťažných stanovíšť, ktoré obsahovali športové disciplíny streľbu zo vzduchovky, člnkový beh a prechod po lane. Simulované zranenia a situácie s názvom „Blesk“, „Prekvapenie“, „Zbláznil si sa“ a vedomostný test   preverili schopnosti a zručnosti zúčastnených v  poskytovaní prvej pomoci. Poskytovali kardiopulmonálnu resuscitáciu u dospelého a u dieťaťa s použitím automatického externého defibrilátora po zásahu bleskom. Pri technickej úlohe riešili druhotné vyšetrenie a epileptický záchvat rozhodkyne. Popáleniny, užitie omamných látok, krvácanie z nosa, zakliesnenie  cudzieho predmetu v rane a bezvedomie boli riešené na stanovišti s indíciou „Zbláznil si sa“. Na správnosť poskytnutia prvej pomoci dohliadali profesionálni záchranári z Košickej záchrannej služby, ktorí jednotlivé modelové situácie aj zinscenovali. Vďačnými figurantami sa stali žiaci II.A a II.C triedy hosťujúcej zdravotníckej školy. Sprievodný program súťaže pozostával z ukážok práce so záchranárskymi psami, ktoré predviedol dobrovoľný horský záchranár Marián Pavlišinec z Horskej služby Bachureň Buče, príslušníci Vojenského obväziska 65. prieskumného práporu predstavili prácu zdravotníkov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a profesionálny záchranár Ing. Ondrej Záleha priblížil súťažiacim a prítomným hosťom svoje povolanie. Všetky zúčastnené družstvá preukázali výborné odborné znalosti a dobrú fyzickú kondíciu.

Výsledky

1. miesto: SZŠ Sládkovičova 36, Prešov,

2. miesto: SZŠ Liptovský Mikuláš,

3. miesto: SZŠ  Dolný Kubín.

Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným.  Žiakov víťazného družstva pripravili učitelia Mgr. Zuzana Farbulová a Mgr. Štefan Pekár, za čo im patrí veľká vďaka. Žiaci Nina Novotná, Nikoleta Berecká a Kristián Lakata, získali prvé miesto na súťaži prvej pomoci v Michalovciach v okresnom kole a neskôr celoštátnom kole v Dolnom Kubíne. V súťaži zdravotník v akcii vymenila Nikoletu žiačka Emma Dadejová a tím posilnil žiak Peter Smoleň. Všetci prejavili flexibilitu, pohotovosť, bojovnosť a súťaživosť za čo im ďakujeme a sme na nich právom hrdí. Poďakovanie patrí aj hlavným koordinátorkám súťaže  PhDr. Slávke Dorinovej a PhDr. Monike Goreckej, ktoré v spolupráci kolegov zorganizovali ďalší vydarený ročník tejto súťaže.

Show Buttons
Hide Buttons