Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci ZÁPAD
25 apríla, 2023
Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci STRED
28 apríla, 2023

Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci VÝCHOD

21. apríla 2023 sme na pôde SZŠ v Michalovciach privítali 8 družstiev z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. V tento deň sa konalo regionálne kolo súťaže žiakov stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci. Žiaci súťažili na 8 stanovištiach, kde si preverili praktické a teoretické vedomosti. Stanovištia s názvom „Magnitúda“, „Bezdomovci“, „Rozhodujúce minúty“, „Pozor, zákruta“, „Energy drink“ , „V hodine dvanástej“, „Tajná misia“, vedomostný test  preverili schopnosti zúčastnených v rôznych modelových situáciách. Poskytovali prvú pomoc raneným pri hromadnom postihnutí športovcov so zlomeninou predkolenia, poranením chrbtice, zakliesnením cudzieho predmetu v rane, vyvrtnutím členka. Pri  autonehode ošetrovali otvorené poranenie brucha s vyvrhnutými črevnými kľučkami, amputáciou ruky. V tajnej misii riešili poleptanie dlane, poranenie stehna a astmatický záchvat. Poskytovali KPR u hráča florbalu, riešili hyperventilačnú tetániu, zachraňovali dusiace sa dieťa a kolaps matky. Omrzliny hornej a dolnej končatiny s pohryznutím ušnice  potkanom, otrava hubami boli riešené na stanovišti s indíciou Bezdomovci. 27 súťažiacich zvládlo jednotlivé úlohy s prehľadom, zanietením a preukázaním znalostí z poskytovania prvej pomoci. Družstvo SZŠ Michalovce, usporiadateľskej školy, sa zúčastnilo danej súťaže mimo poradia. Víťazné družstvá si odniesli ocenenie v nasledujúcom poradí:

1. miesto : SZŠ Ul. Sládkovičova Prešov

2. miesto : SZŠ Štefana Kluberta Levoča

3. miesto : SZŠ Poprad

Po losovaní  sa usporiadateľom súťaže v budúcom školskom roku 2023/2024 stáva SZŠ sv. Alžbety v Košiciach.  Ďakujeme vedeniu školy, odborným rozhodcom z praxe, pedagógom školy, všetkým žiakom, ktorí boli aktívne zapojení do realizácie a priebehu súťaže. Atmosféru danej chvíle sme pocítili všetci. Radosť, nadšenie a entuziazmus sme vnímali mnohí. „ Šťastie je záležitosť prípravy, ktorá sa stretne s príležitosťou.“ (Seneca) Výnimočný deň, ktorého sme boli súčasťou. ĎAKUJEME.

Show Buttons
Hide Buttons