Zdravotnícke školy držia spolu
15 apríla, 2023
Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci VÝCHOD
26 apríla, 2023

Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci ZÁPAD

„Ľudia ešte nepochopili, že ranení a chorí umierajú nie preto, že záchranka prišla neskoro, ale preto, že im včas neposkytli prvú pomoc.“

Po štvorročnej prestávke sa dňa 20. 04. 2023 uskutočnil na SZŠ Trnava 5. ročník regionálneho kola Súťaže v poskytovaní PP žiakov 2. a 3. ročníka stredných zdravotníckych škôl v študijnom odbore praktická sestra. Slávnostne ju otvorili riaditeľka školy Katarína Hrašnová a predseda TTSK Jozef Viskupič.

Súťaže sa zúčastnilo desať trojčlenných družstiev zo západoslovenského regiónu. Družstvá postupne prechádzali jednotlivými stanovišťami, kde sa snažili preukázať svoje teoretické vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti, tímového ducha a rozhodnosť v náročných situáciách. Trnavská škola sa premenila na dejisko rôznych úrazov, nehôd, život a  zdravie ohrozujúcich stavov. Všetci figuranti a maskéri sa snažili dať zo seba maximum, čím vytvorili realistické znázornenie modelových situácií.

Jednotlivé súťažné družstvá absolvovali postupne desať stanovíšť. Šesť z nich bolo súťažných. Prvé stanovište s názvom ŠPORTOVÉ ÚRAZY sa odohrávalo v telocvični školy, kde naši figuranti zahrali zrážku na korčuliach a následné poranenia. Druhé stanovište s názvom NÁHLE STAVY sa konalo v sprchách pri telocvični. Tu sa súťažiaci popasovali s hypoglykémiou, cudzím telesom v rane a panikáriacou osobou. Teoretické vedomosti žiakov z PP vo forme testu preverilo stanovište tri. Štvrté stanovište s názvom DOPRAVNÁ NEHODA sa nachádzalo v areáli školy v hasičskom stane a bolo zamerané na poskytovanie PP pri pneumotoraxe, zlomenine  i skratovej reakcii spolujazdkyne. Suterén internátu sa premenil na šieste súťažné stanovište – UDALOSŤ S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSôB. Prebiehal tu  simulovaný výbuch s následným zrútením časti stropu, ktorý spôsobil rôzne poranenia u piatich osôb. Posledným súťažným stanovišťom bolo desiate s názvom KPR, ktoré preverilo poskytovanie PP u tehotnej ženy v kolapsovom stave, u postihnutej so strelným poranením a osobe paralyzovanej strachom.  Na priebeh súťaže a správnosť postupov dohliadali profesionálni záchranári a porotcovia z radov domácich aj hosťujúcich pedagógov.

Pre súťažiacich boli pripravené aj štyri nesúťažné stanovištia. Na relaxačnom stanovišti sa súťažiacim venovali žiaci študijného odboru masér. Na športovom stanovišti si mohli vyskúšať  golfový trenažér a slackline.  HaZZ Trnava prezentoval prenášanie postihnutého s poranením chrbtice a hasiace prístroje. Obohatením súťaže bola ukážka práce hasičom pri vyslobodzovaní postihnutých z auta pri dopravnej nehode. Napriek plnému nasadeniu všetkých súťažiacich zvíťaziť mohlo iba jedno družstvo. Víťazom sa stalo družstvo SZŠ Trenčín. Druhé miesto obhájila SZŠ Strečnianska, Bratislava. Na treťom mieste sa umiestnila SZŠ Považská Bystrica. Výhercom srdečne gratulujeme! Organizátorom budúcoročného regionálneho kola bude SZŠ Trenčín.

Zároveň chcem poďakovať  všetkým účastníkom, organizátorom, figurantom, maskérom, hosteskám a v neposlednom rade i záchranárom, hasičom a pedagógom, ktorí sa pričinili o hladký priebeh tejto nezabudnuteľnej akcie.

Mgr. Viera Bališová učiteľ profesijných predmetov študijného odboru praktická sestra

Show Buttons
Hide Buttons