Skalica v M. Lázňach a v Prahe
22 augusta, 2022
Odborná konferencia spojená s krstom
26 septembra, 2022

Štátna tajomníčka otvorila školský rok na Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici

Učiteľom i žiakom popriala veľa úspechov

Štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva Mgr. Lenka Dunajová Družkovská otvorila nový školský rok na Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici. Učiteľom, žiakom i nepedagogickým pracovníkom zaželala  veľa úspechov. S úsmevom a uznaním spomínala na svoje študentské roky, ktoré prežila práve na Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici. Zároveň vyzdvihla aj úspechy školy, ktorá sa za minulý rok stala najlepšou strednou školou v Trenčianskom kraji. Študentom a študentkám pripomenula tiež dôležitosť a krásu ich budúcej profesie a prisľúbila snahu o zlepšenie podmienok v zdravotníctve.
Vzácnej návšteve sa tešila aj riaditeľka školy PhDr. Katarína Podolanová: „Sme vždy radi, keď sa k nám absolventi vracajú a ešte viac sa tešíme, keď sa im v živote darí a nezabúdajú na nás.“

Okrem štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva sa na otvorení nového školského roka zúčastnil aj riaditeľ považsko-bystrickej nemocnice MUDr. Igor Steiner. Riaditeľka školy vyzdvihla výbornú spoluprácu s nemocnicou, ktorá je výučbovým pracoviskom pre odbornú prax.

Školu čakajú podľa slov riaditeľky v novom školskom roku opäť mnohé výzvy: „Stále sme súčasťou dvojročného programu Školy, ktoré menia svet, aj tento školský rok naši tretiaci absolvujú zahraničnú prax v Španielsku a v Českej republike, pokračujeme v programe E-twinning, kde si žiaci precvičujú komunikačné zručnosti v cudzom jazyku so zahraničnou partnerskou školou.“


Štátna tajomníčka vyzdvihla, akým spôsobom škola napreduje a vedie svojich študentov a študentky a zaželala všetkým úspešný školský rok.

Show Buttons
Hide Buttons