Vedenie zdravotníckych škôl dva dni rokovalo v Šachtičkách.
15 apríla, 2022
CLIL v Manchestri …OSE v Prahe a pôjdeme ďalej
26 apríla, 2022

Odborná stáž učiteliek SZŠ Zvolen v Španielsku

Vďaka programu Erasmus plus sa 6 učiteliek Strednej zdravotníc­kej školy vo Zvolene zú­častnilo jobshadowingu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v Španielsku. Projekt s názvom „Ošetrovanie chorých a seniorov v Eu­rópe“ mal pôvodne v školskom roku 2020/2021 plánované dve mobility. Z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 boli obe mobility realizované v náhradných termínoch. Žiaci v rámci odborného vzdelávania a prípravy absolvovali odbornú stáž v septembri 2021.

Jobshadowing pre učiteľky odborných predmetov prebiehal v Malage v Španielsku v dňoch 5. 3. – 12. 3. 2022. Realizoval sa v odbornej škole IES Ben Gabirol, kde pripravujú žiakov na povolanie zdravotnícky asistent v sociálnych zariadeniach. Odborné učiteľky sa zúčastňovali vyučovania formou hospitácií na hodinách odbornej prípravy. Vo voľnom čase absolvovali prehliadku ďalších troch stredných odborných škôl, kde sa okŕem iných povolaní pripravujú žiaci aj v odbore zdravotnícky asistent. Odborné učiteľky tiež získali prehľad o organizácii odborného vzdelávania v Španielsku. Zároveň si rozvíjali komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Mali možnosť nadviazať kontakty s kolegami v Španielsku, a tak vytvoriť predpoklady pre medzinárodnú spoluprácu. So získanými vedomosťami a skúsenosťami sa podelili so svojimi kolegami a niektoré z nich transformovali do vzdelávacieho procesu. Na projekte spolupracovali okrem SZŠ Zvolen nasledovné organizácie: EKIP Europa (ES), IES Ben Gabirol (ES), Residencias Seniors (ES).

Show Buttons
Hide Buttons