Erasmáci z Trnavy v Španielsku
28 marca, 2022
Odborná stáž učiteliek SZŠ Zvolen v Španielsku
26 apríla, 2022

Vedenie zdravotníckych škôl dva dni rokovalo v Šachtičkách.

12-teho a13-teho apríla 2022 sa v horskom hoteli Šachtička nad Banskou Bystricou uskutočnilo dvadsiatepiate zhromaždenie delegátov ASZŠSR (v roku 2020 a 2021 sa kvôli pandemickej situácii neuskutočnilo). Prezident asociácie Mgr. Miroslav Sekula v úvode privítal hostí snemu a predstavil program rokovania. Delegáti 28 SZŠ (riaditelia a ich zástupcovia) si minútou ticha uctili obete pandémie Covid19 i vojny v Ukrajine. So svojimi príspevkami vystúpili

Iveta Šluchová – prezidentka Slovenskej komory MTP – pozdrav delegátom

MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA – člen Rady ANS : Výzvy, príležitosti a vízie slovenských zdravotníckych zariadení vo svetle Optimalizácie siete nemocníc

PhDr. Karel Štix – Asociace zdravotníckych škol ČR – predseda: Aktuálne výzvy vzdelávania v SZŠ a VOŠZ v ČR

Mgr. Miroslav Sekula, prezident ASZŠSR – Praktická sestra – transformácia zdravotníckeho povolania v čase /Koncepcia zdravotníckeho vzdelávania v SR – problémy a vízie

prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD. – riaditeľka odboru vzdelávania MZSR – Aktuálne legislatívne zmeny, výzvy, koncepcia zdravotníckeho vzdelávania

Rokovania sa za ANS zúčastnila aj PhDr. Jana Ondrišová, MPH riaditeľka Odboru kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK a Mgr. Drahoslava Schvarczová – sestra BBSK. Z neúčasti sa ospravedlnil minister zdravotníctva MUDr. Vladimír Lengvarský, predsedkyňa zdravotníckeho výboru NRSR Mgr. Jana Bittó- Cigániková i predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Mgr. Anton Szalay, ktorý rokovanie pozdravil písomne. K jednotlivým prezentáciám prebehla bohatá konštruktívna diskusia. Program prvého dňa pokračoval aj po večeri do neskorých večerných hodín v bloku – Príklady dobrej praxe :

Rokovanie snemu v druhý deň vo svojom vystúpení aj v mene predsedu BBSK pozdravil riaditeľ odboru zdravotníctva a sociálnych vecí Ing. Martin Caudt.

Blok prednášok pokračoval témami :

Výrazným prínosom rokovania bola možnosť vzájomnej výmeny skúseností a rozvoj spolupráce. Delegáti sa veľmi pozitívne vyjadrovali k celému priebehu snemu. V závere potvrdili hlasovaním členov rady a doplnili dozornú radu asociácie, prijali správu o činnosti, hospodárení, návrh rozpočtu a uznesenia pre nasledovné obdobie.

Show Buttons
Hide Buttons