Pomoc pre Ukrajinu z Trenčína
22 marca, 2022
Vedenie zdravotníckych škôl dva dni rokovalo v Šachtičkách.
15 apríla, 2022

Erasmáci z Trnavy v Španielsku

2. polrok školského roka 2021/2022 je podobne ako ten prvý v znamení aktivít programu Erasmus+.

Projekt „Odborné vzdelávanie a príprava – zdravotníctvo” (KA1, výzva 2019) umožňuje aj prostredníctvom finančného grantu učiť sa a zažiť niečo nové za hranicami Slovenska.

8 žiaci školy (odbor zdravotnícky asistent) vycestovali 20. 03. 2022 na dva týždne do Španielska spolu so sprevádzajúcou učiteľkou. Dlhoročný projektový partner (Aretxabaleta Landbide eskala) umožnil zapojenie žiakov do ich procesu vzdelávania, čo znamená, že žiaci majú možnosť poskytovať starostlivosť v zariadení pre seniorov a napĺňať projektové ciele, ktoré sú zamerané na získanie zručností v mobilizácii klientov a v starostlivosti o kožu, ale aj v prevencii komplikácií.

Žiaci nevyhnutne komunikujú v cudzom jazyku, vzájomne spolupracujú, učia sa tolerancii, spoznávajú multikultúru = SOFT SKILLS… Vo voľnom čase Erasmáci maximálne spoznávajú španielsku kultúru, okolie. Navštívili stredoveké mestečko Oñati, veľkomesto Bilbao, prímorské mestá s krásnymi plážami Zarautz, Saint Sebastián, prírodnú rezerváciu Urkulu… Vidia najmodernejšie technológie a možnosti ich uplatnenia v procese vzdelávania (Miguel Altuna scola v Bergara), spoluprácu škôl s najvyspelejším výskumným centrom (TKNIKA) na rozvoj odborného vzdelávania v baskickej oblasti.

Z tohto projektu sa realizuje mobilita žiakov 3. ročníka k projektovému partnerovi do Čiech, kde iná skupina žiakov bude realizovať odbornú prax v znojemskej nemocnici. Prioritou je, aby žiaci získali odborné zručnosti v starostlivosti o pomôcky najmodernejšími spôsobmi sterilizácie.

Blížiaci sa koniec tohto projektu (31. 5. 2022) je začiatkom nového akreditačného sedemročného erasmackého obdobia v škole, v ktorom projektový tím plánuje ďalšie inšpiratívne mobility pre žiakov školy v Európe.

PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. koordinátorka projektov v SZŠ Trnava

Show Buttons
Hide Buttons