Popradčania vo Varoch s Erasmus +
14 decembra, 2021
SZŠ patria medzi najlepšie odborné školy na Slovensku.
14 januára, 2022

Keď sa spojí akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“s našou výzvou „Potešte pacientov na COVID oddelení“

Stredná zdravotnícka škola v Prešove k známej predvianočnej výzve pripojila aj svoju vlastnú výzvu

Na Slovensku sa v posledné roky v predvianočnom období stala nádhernou tradíciou výzva: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok…“ Ide onaplnenie približne stredne veľkej krabice, ktorá buď je, alebo pripomína krabicu od topánok a to darčekmi, ktoré budú prekvapením pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Minuloročné fotografie seniorov, ktorí s radostnými očami, v ktorých neraz žiarila radosť „dieťaťa“, ak si prevzali krabice plné lásky  obleteli Slovensko. Iniciatíva vznikla ešte pred pandémiou COVID-19, kedy nikto nemohol tušiť, aká potrebná bude v dobe, ak sa budeme musieť naučiť žiť s realitou pandémie. Preto mnohí pripravili a priniesli krabice „plné lásky“ aj na sekretariát našej SZŠ a po vyzbieraní 66 krabíc mohli byť odovzdané koordinátorke projektu pre mesto Prešov. Radostnou skutočnosťou je to, že tento rok sme boli svedkami reportážnych fotografii, ktioré dokumentovali, že krabice „plné lásky“ od  rôznych prešovských darcov putovali aj seniorom hospitalizovaným na Oddelení geriatrie a ODCH  prešovskej fakultnej nemocnice, čo nás ako zdravotníkov veľmi teší. Krabice „plné lásky“ z našej SZŠ putovali do prešovských zariadení sociálnych služieb: ZpS VITA VITALIS,  NÁRUČ a ZpS Harmonia. Už teraz sa tešíme na svedectvá tamojšieho personálu o tom, koľko lásky sa prenieslo k ich seniorom, ktorí v tejto dobe poznačenej pandémiou COVID-19 tak často pociťujú samotu.

Súbežne začala prebiehať aj naša vlastná zbierka s našou vlastnou výzvou: „Potešte pacientov na COVID oddelení FNsP Prešov. Žiaci a zamestnanci našej zdravotníckej školy mali možnosť priniesť na sekretariát školy ľubovoľný darček pre  COVID pacientov.  Pre túto zbierku sme sa odhodlali po našej minuloročnej skúsenosti, kedy aj minulý rok v predvianočnej fáze pandémie COVID-19 putovali darčeky od darcov SZŠ k pacientom na COVID oddelenie. Aj tento rok 17.12.2021 boli riaditeľkou SZŠ Prešov, PhDr. Evou Novotnou, PhD.  darčeky pre pacientov odovzdané vedeniu FNsP Prešov. Následne ich prevzali  predstavitelia vedenia COVID oddelenia a tak sú pripravené pre priame doručenie pacientom k blížiacemu sa vianočnému týždňu. Celkovo  putovalo 47 vianočných darčekových balíčkov na prešovské COVID oddelenie a darčeky tak vytvorili predpoklad  ako  vopred neohlásené prekvapenie môcť potešiť 47 pacientov na COVID oddelení. Veríme, že aj táto malá radosť prispeje k zlepšenu  ich zdravotného stavu a  aspoň svojim maličkým podielom z radosti, ktorú prinesú aj k  ich uzdravovaniu.

Na záver: veríme, že tieto výzvy budú pokračovať aj budúci rok a možno ešte príde aj niečo viac… 

Pri situácii spojenej s pandémiou COVID-19 nám nie je umožnené byť priamo pri odovzdávaní darčekov seniorom, ani pri ich odovzdávaní pacientom na COVID oddelení. Nemôžeme zažiť ten pocit z pohľadu do očí týchto ľudí vo chvíli, kedy si budú z rúk personálu preberať darčeky. Preto sa tešíme na svedectvá tých, ktorí darčeky odovzdávajú. Tieto chvíle v profesii pre zdravotníkov, alebo sociálnych pracovníkov  ostanú určite nezabudnuteľné. Veríme, že každý darca tak určitým podielom prispel aj k radosti personálu vo chvíli odovzdávania  darčekov.  

Chceli by sme povzdudiť kohokoľvek, kto rozmýšľa nad tým, že by sa chcel v budúcnosti týmito aktivitami inšpirovať. Taktiež by sme chceli povzbudiť kohokoľvek k tomu, aby  priniesol aj svoj vlastný nápad, ako potešiť seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, alebo ako potešiť pacientov v nemocniciach v ťažkom období, kedy títo ľudia nemôžu mať pri sebe svojich blízkych.

Odmena z radosti získanej vedomím, že ste potešili niekoho, kto je teraz v tejto dobe sám bez blízkych ľudí, bude pre kohokoľvek z vás, kto sa k týmto aktiviám v budúcnosti pridáte, pravdepodobne veľkým prekvapením aj pre vás  samotných.

Do budúceho roku sa teda presunieme s tým, že možno príde aj tretia výzva na pomoc trpiacim a opusteným ľuďom. Už dnes môžeme povedať, že Stredná zdravotnícka škola v Prešove sa veľmi rada k takýmto a snáď aj novým  výzvam pre snahu o prinesenie aspoň malej radosti trpiacom ľuďom  pridá aj v budúcnosti.  

 Text: PhDr. Dana Stachurová, PhD.

Foto. SZŠ Prešov

Show Buttons
Hide Buttons