Medzigeneračná skúsenosť v Európe
2 novembra, 2021
Žiaci SZŠ sv. Bazila Veľkého na odbornej stáži vo FN v Motole (ERASMUS+)
9 decembra, 2021

Trnavskí zdravoťáci opäť v červeno-bielom

Stredná zdravotnícka škola v Trnave sa už tradične zapája do celoslovenskej kampane zameranej na boj proti HIV/AIDS s názvom Červené stužky konanej pod záštitou Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline a pod vedením odborných Garantov (Kancelárie WHO na Slovensku, Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS a mnohých iných).  Kampaň každoročne začína už v septembri a vrcholí 1. decembra.

Začiatkom októbra sa zapojili naši žiaci pod vedením vedúcej vychovávateľky Márie Surmajovej do výtvarnej aktivity – tvorby loga Červených stužiek. Spomedzi mnohých prác boli za školu zaslané tri výtvarné práce a to návrh Lenky Palanskej (IV.C), Martiny Šaradínovej (III.C) a Sindy Homolovej (II. B).

Pán učiteľ PhDr. Peter Pristach bol konzultantom žiakov študijného odboru masér zapájajúcich sa do Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia 2021, v rámci ktorej žiaci postúpili do národného kola. Na záver mesiaca november sme vyzvali žiakov, pedagógov SZŠ v Trnave i blízke okolie prostredníctvom správ na webovej stránke školy k podpore kampane nosením červeného alebo bieleho oblečenia a pripnutím si červenej stužky v čase 29.11. – 1.12. 2021. Ďakujeme Vám.

Show Buttons
Hide Buttons