Prezident ASZŠ SR vystúpil na tlačovej konferencii zamestnávateľov v zdravotníctve,
7 októbra, 2020
Ide sa na prax
13 októbra, 2020

Prax napriek dištančnému vyučovaniu?

Pracovná verzia nariadenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho povolania počas trvania epidémie COVID-19 už existuje a je možné, že počas týždňa bude prijaté …, alebo aj nie. Je nám jasné, že pokiaľ nebude a prax – zvlášť u štvrtákov – bude prerušená na dlhšiu dobu, je ohrozený štandardný termín maturít … Je jasné aj to, že prijatiu nariadenia bráni celý rad epidemiologických, organizačných i právnych komplikácií. Ostáva nám sa pripraviť a maximálne zabezpečiť prípadný nástup žiakov posledných ročníkov na vyučovanie v prirodzených podmienkach. Dúfame, že to bude čím skôr (už to malo byť).

Praktické vyučovanie by mohlo byť realizované v súlade s nariadením ministra školstva z 11. októbra 2020 Číslo: 2020/17294:1-A1810
podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
, kde v poslednej časti je uvedené: v prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

Show Buttons
Hide Buttons