Júnová prax nebude
27 mája, 2020
Covid 19 a prax zdravotníckych škôl
28 septembra, 2020

Záujem o Praktickú sestru stúpol o 40%

Predpoklady autorov zmeny v názve povolania a študijného odboru sa naplnili. Oproti roku 2018 počet prihlásených do dominantného maturitného odboru na zdravotníckych školách stúpol o 40,59%. Kým pred dvomi rokmi sa do pôvodného študijného odboru Zdravotnícky asistent hlásilo v SR 2030 deviatakov, toho roku v odbore Praktická sestra počet uchádzačov podľa školského výpočtového strediska stúpol na 2849. Vyšší záujem o štúdium dáva predpoklad navýšenia počtu absolventov a zároveň zvýšenia ich kvality. Školy so záujmom výrazne vyšším oproti tabuľkovým číslam si v prijímacom konaní môžu vyberať tých lepších budúcich prvákov. Tento trend by do budúcnosti mohol stabilizovať počty ošetrovateľského personálu. Na rade je vláda. Zamestnávatelia, ASZŠ i odborový zväz pracovníkov v zdravotníctve na rokovaní odvetvovej tripartity 16. júna na ministerstve zdravotníctva vyjadrili nesúhlas s návrhom premenovať toto povolanie späť.

Stredná zdravotnícka škola:20182020rozdiel + –rozdiel %
Lučenec82961417,07
Nitra1021363433,33
Michalovce721214968,06
Strečnianska, Bratislava69962739,13
Dolný Kubín841173339,29
Liptovský Mikuláš49883979,59
Kukučínova Košice871041719,54
Poprad1091393027,52
Banská Bystrica631195688,89
Rožňava52752344,23
Nové Zámky781052734,62
Prešov1522257348,03
sv. Bazila Veľkého Prešov1001353535,00
Humenné821022024,39
Levoča57832645,61
C. Šimurkovej Trenčín70932332,86
Považská Bystrica68861826,47
Trnava691114260,87
sv. Františka z Assisi Čadca6453-11-17,19
M. T. Schererovej Ružomberok851142934.12
Zvolen52732140,38
sv. Alžbety Košice6562-3-4,62
sv. Vindenta de Paul Topoľčany64922843,75
Dunajská Streda3911071182,05
Skalica26391350,00
Žilina16717695,39
Svidník2328521,74
Prievidza07676100,00
SPOLU2030285482440,59
Show Buttons
Hide Buttons