Lučenčania nadviazali ďalšiu cezhraničnú spoluprácu
4 marca, 2020
Školy budú zatvorené až do odvolania
24 marca, 2020

DOD č. 3 v SZŠ TRNAVA

V poradí tretí Deň otvorených dverí dňa 27. 02. 2020 mal bohatý sprievodný program pre žiakov, pedagógov i pre návštevníkov – záujemcov o štúdium. 

Okrem hlavných informácií o podmienkach a forme štúdia jednotlivých študijných odborov mali žiaci možnosť navštíviť priestory školského internátu, ponúknuť sa chuťovkami, ktoré im pripravili naši žiaci v spolupráci so školskou kuchyňou, prezrieť si odborné učebne školy.

Mali možnosť zúčastniť sa testovania týkajúceho sa profesijnej orientácie a správneho výberu strednej školy, vypočuť si prednášku  odborníkov z Národného ústavu srdcových chorôb alebo sa virtuálne preniesť do priestorov nemocnice SVETA ZDRAVIA. 

Na pôdu našej školy zavítal riaditeľ Odboru školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Mgr. Stanislav Pravda a zástupcovia Oddelenia správy výkonu škôl a školských zariadení Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Bottka a Ing. Iveta Belányiová.

Zároveň touto cestou ďakujem všetkým pedagógom, zamestnancom školy a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom priebehu Dňa otvorených dverí č. III a za priazeň tým, ktorí nás poctili svojou návštevou.

PhDr. Katarína Hrašnová PhD.

riaditeľka školy

Show Buttons
Hide Buttons