Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci STRED
2 mája, 2019
Pridajme sa k I.B/ZA zo SZŠ Košice Kukučínova a pomôžme človeku a prírode
3 júna, 2019

Veľa zmien, veľa problémov, veľa práce – a predsa optimizmus!

Posledné obdobie vo vzdelávaní na zdravotníckych školách prináša najvýraznejšie zmeny za posledné dve dekády. Vynútili si ich nesprávne rozhodnutia z minulosti, ktorých následkom dnes čelíme. Nedostatok zdravotníckeho personálu je taký kritický, že už ďalej nebolo možné prehliadať to, čo sme dlhodobo avizovali, ani naše volanie po zmene. Žiaľ kritická situácia zo sebou často prináša aj návrhy krajných riešení. Preto je nanajvýš dôležité ustriehnuť také návrhy, ktoré by mohli znižovať kvalitu vzdelávania a naopak využiť možnosť odstrániť prekonané, nedobré, neefektívne. V tomto duchu sa niesol tohtoročný snem asociácie. Prísľubom pre lepšiu budúcnosť na zdravotníckych školách boli vyjadrenie hostí – hlavne novej riaditeľky odboru vzdelávania MZSR a predsedu zdravotníckeho výboru NRSR.

Prezident ASZŠ SR vo svojom úvodnom vystúpení uviedol, že v roku 1994 ukončilo maturitnou skúškou vzdelanie 2500 všeobecných sestier, o dva roky ich bolo dokonca 3000. V aktuálnom roku sa očakáva, že zmaturuje 1100 študentov v odbore zdravotnícky asistent. Celkovo za posledných 25 rokov došlo k poklesu absolventov na stredných zdravotníckych školách o 43%. Je to dôsledok jednak nepriaznivého demografického vývoja, ale aj súčasného trendu v zdravotníckom vzdelávaní.  Momentálne už existujú stredné zdravotnícke školy s existenčnými problémami pre nízky počet záujemcov o štúdium na nich a to aj z dôvodu znižovania počtu žiakov, ktorých možno prijímať do prvých ročníkov, zo strany niektorých VÚC.  Napriek tomu považuje rok 2018/2019 za jeden z najúspešnejších rokov v činnosti asociácie. Dlhoročné úsilie prinieslo zmenu – od 1.septembra 2019 bude na našich školách aktivovaný študijný odbor praktická sestra. Vyslovil presvedčenie, že zmena názvu odboru a s ňou súvisiaca zmena obsahu vzdelávania prinesú aj zvýšený záujem o štúdium zo strany žiakov základných škôl. Zdôraznil, že najvýraznejší podiel na dosiahnutí tejto zmeny majú predseda výboru pre zdravotníctvo MUDr. Štefan Zelník PhD. a podpredseda výboru pre zdravotníctvo MUDr. Alan Suchánek. Neopomenul ani podporu sociálnych partnerov zo SOZZaSS (Mgr. Anton Szalay), Asociácie nemocníc Slovenska a vzor zo zdravotníckych škôl z Českej republiky (PhDr. Karel Štix), za čo im osobne poďakoval.

Viac v zápisnici (interné dokumenty)

Show Buttons
Hide Buttons