Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci VÝCHOD
30 apríla, 2019
Veľa zmien, veľa problémov, veľa práce – a predsa optimizmus!
3 mája, 2019

Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci STRED

Dňa 10. 4. 2019 sa uskutočnilo na našej škole regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž prebehla podľa harmonogramu od 8.00 do 14.30 v areály SZŠ Zvolen.
Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia SZŠ SR. Je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka denného maturitného štúdia stredných zdravotníckych škôl v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Vychádza z výkonových štandardov ŠVP pre daný odbor a podľa platných usmernení k prvej pomoci.
Súťaže sa zúčastnilo 9 stredných zdravotníckych škôl Stredoslovenského regiónu – SZŠ Banská Bystrica, SZŠ Čadca, SZŠ Dolný Kubín, SZŠ Liptovský Mikuláš, SZŠ Lučenec, SZŠ Rožňava, SZŠ Ružomberok, SZŠ Zvolen a SZŠ Žilina. Každú školu reprezentovalo 3 členné družstvo. Pre súťažiacich sme pripravili 5 stanovíšť s nasimulovanými zraneniami zo života – autonehodu, udalosť s hromadným postihnutím osôb, náhle stavy, školský úraz, športový úraz, kardiálne zlyhanie, 1 stanovište s vedomostným testom z prvej pomoci, na ďalšom stanovisku si súťažiaci overovali svoju fyzickú zdatnosť a ako nesúťažné stanovisko absolvovali edukáciu v prvej pomoci pod dohľadom záchranára.
Na jednotlivých stanovištiach na správne postupy v poskytovaní prvej pomoci dohliadala odborná porota zložená zo záchranára a odborných učiteliek zdravotníckych škôl.
Tu sú víťazné družstvá:
1. miesto – SZŠ Žilina
2. miesto – SZŠ Lučenec
3. miesto – SZŠ Dolný Kubín
Víťazom srdečne blahoželáme a spolu s družstvom z našej školy prajeme veľa šťastia v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 5. júna na SZŠ Lučenec.
Poďakovanie patrí všetkým prihláseným študentom za odvahu zúčastniť sa takejto súťaže a vyskúšať si svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v nasimulovaných – život ohrozujúcich situáciách. Nie je dôležité v živote na súťaži vždy vyhrať, dôležité je, že každou takouto skúškou získavate nové skúsenosti, ktoré vás posúvajú o krôčik ďalej od vašich spolužiakov.

Show Buttons
Hide Buttons