Erasmus+ projekt: „Európske trendy v zdravotníckych profesiách“ – čo sme videli v Turecku
26 apríla, 2019
Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci STRED
2 mája, 2019

Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci VÝCHOD

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta sa  12. 04. 2019 stala dejiskom regionálneho kola celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorého sa zúčastnili zdravotnícke školy z Prešovského  a Košického kraja. Usporiadateľská povinnosť vyplynula SZŠ Š. Kluberta z víťazstva v predošlom ročníku  a do národného kola tak postupuje automaticky. Súťaž absolvovalo 9 súťažných družstiev, z nich jedným bolo družstvo levočskej zdravotky. Družstvá súťažili  o zaujímavé a pekné ceny.  Súťaž prebiehala na piatich stanovištiach. Na týchto súťažiaci absolvovali rôzne skúšky, ktoré preverili nielen ich teoretické znalosti, ale predovšetkým schopnosť zvládať modelové situácie, s ktorými sa môžu stretnúť  v každodennom živote. Jednotlivé stanovištia mali názov: Za dedinou … , Kde sa vzali, tu sa vzali, Cestou necestou, U babičky, Múdra sova.  Ocitnúť sa v situácii, ktorá je veľmi blízka tej reálnej, zmapovať ju, urobiť prvotné vyšetrenia, určiť priority – to bolo základným predpokladom pre úspešné zvládnutie skúšok na jednotlivých stanovištiach.

Kým viaceré situácie  súťažiaci zvládali s prehľadom, prekvapenie v podobe teroristického útoku, preverilo ich schopnosť reagovať na neobvyklé okolnosti a racionálne myslieť pod stresom. Na tomto stanovišti žiaci riešili hypoglykémiu, hyperventiláciu a strelnú ranu s následným pneumotoraxom. Podľa slov súťažiacich to bolo namáhavé, prekvapil ich silný výstrel, po ktorom boli v šoku a nevedeli rýchlo reagovať. Na záver môžeme skonštatovať, že jednotlivé zdravotnícke školy pripravili svoje družstvá kvalitne  a zodpovedne. Do celoslovenského kola postupujú družstvá  Strednej zdravotníckej škole Michalovce, Strednej zdravotníckej škole Prešov, Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého Prešov a samozrejme našej Strednej zdravotníckej školy Štefana Kluberta v Levoči.

Organizátorom budúceho ročníka sa stáva na základe víťazstva Stredná zdravotnícka škola Michalovce.

Show Buttons
Hide Buttons