100 rokov Československa
13 novembra, 2018
O počtoch prvákov …
21 januára, 2019

Bude na SZŠ dosť prvákov?

Keď sa konečne dobrá vec podarila a na SZŠ sa presadila zmena v dominantnom študijnom odbore, všetci riaditelia to prijali s nadšením. Praktická sestra  má priamo v názve potenciál vyššieho záujmu o štúdium, s čím sa automaticky spája finančný benefit a vyššia kvalita prijatých žiakov. Lenže … na Slovensku sa neradno tešiť dopredu. Aj keď všetci vieme, že zdravotníkov niet – neznamená to, že každý kompetentný jedinec prijme za svoju povinnosť urobiť všetko preto aby sa mal kto na Slovensku starať o chorých. Výsledkom je že v zmysle legislatívy VÚC znížili zdravotníckym školám počty žiakov, ktorých môžu prijať. Vieme, že deviatakov je málo a škôl veľa a že to treba regulovať, ale:

  • počet SZŠ sa od socializmu nezvýšil
  • počet absolventov stále klesá
  • populácia starne

Vieme, že existujú aj iné profesie, ktoré trpia akútnym nedostatkom zamestnancov, ale zdravie by malo byť na prvom mieste!

V súvislosti s uvedeným žiadame MZSR a všetkých kompetentných o nápravu a to vo všetkých študijných odboroch. Nižšie prikladáme stanovisko MUDr. Zelníka, predsedu zdravotníckeho výboru NRSR a vyhlásenie Asociácie nemocníc Slovenska:

  • Výbor pre zdravotníctvo NR SR

Z iniciatívy výboru boli opakované rokovania s pracovníkmi ministerstva zdravotníctva, Asociáciou stredných zdravotných škôl, Asociáciou nemocníc Slovenska, Asociáciou polikliník, Asociáciou súkromných lekárov, a ďalšími subjektami. Rokovania vyústili do  zhody napriek politickému spektru a za môj návrh vytvoriť odbor praktickej sestry  zo zdravotníckeho asistenta– ( inšpirovali sme sa práve modelom ČR)   vo výbore z 11 poslancov za hlasovalo 9 poslancov a v pléne parlamentu za návrh hlasovalo 103 poslancov zo 142 prítomných .

Praktická sestra so svojimi novými kompetenciami môže okamžite  nastúpiť  k lôžku pacienta a do ambulancie praktického lekára alebo špecialistu. Zároveň môže pokračovať v externom štúdiu aby získala status  zdravotnej sestry plne akceptovanej aj v krajinách EU .

Už dnes chýbajú zdravotné sestry a reálne  hrozí zatváranie  oddelení pre nedostatok zdravotníckeho personálu. Pre mňa je nepochopiteľné a dokonca až trestuhodné, že pre školský rok 2019/2020  VUC ako zriaďovatelia stredných zdravotných škôl na Slovensku znižujú počty študentov na svojich školách  celkovo  o – 207 študentov. Nechápem kroky predsedov jednotlivých VUC, mali by si uvedomiť, že zdravotníctvo nie je ani koaličné  ani opozičné . Potrebujú ho v prvom rade občania, my všetci.

Hovoril som na túto tému aj s pani ministerkou zdravotníctva Doc. MUDr. Andreou Kalavskou, PhD.  Zo svojej pozície osloví jednotlivých predsedov VUC.

Ak ide dovzdelávať praktické sestry v ČR nevidím dôvod prečo by sme to nemohli  urobiť aj u nás na Slovensku, samozrejme najskôr ich musíme prijať do škôl v dostatočnom počte.

MUDr. Štefan Zelník, PhD.  predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo

  • Vyhlásenie ANS, 16.1.2019

Na základe medializovaných informácii o znižovaní počtu žiakov na stredných zdravotníckych školách ANS zásadne nesúhlasí s ich redukciou. ANS dlhodobo upozorňuje na nedostatok lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov, keďže situácia v zdravotníctve v dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu je kritická. ANS o tejto téme opakovane rokovala s MZ SR a preto nerozumie jeho postoju, v ktorom obsadenosť zdravotníckych škôl považuje za dostatočnú. V prípade prehlbovania nedostatku zdravotníckeho personálu v nemocniciach združených v ANS, ako sme už viackrát avizovali, bude ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. ANS preto žiada MZ SR, aby sa zasadilo o nápravu.  https://vzdravotnictve.sk/ans-nesuhlasi-so-znizovanim-poctu-ziakov-na-zdravotnickych-skolach/

___

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 25 300 zamestnancov.)

plán výkonov 2019
Show Buttons
Hide Buttons