„Modlila jsem se a přišli andílci.“
9 júla, 2018
Európska pracovná skúsenosť zvyšuje úspech.
30 augusta, 2018

Projekt E+ v Považskej Bystrici

Považskobystrické zdravoťáčky si vyskúšali v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ prácu sestier v zahraničí. 14 dňovú stáž absolvovali 3 žiačky tretieho ročníka v anglickom Portsmouth v dvoch zariadeniach pre seniorov, 3 žiačky v nemeckom Berlíne pracovali v zariadení pre seniorov  a 12 žiačok pracovalo na internom a chirurgickom oddelení Vítkovickej nemocnice a.s.  v Ostrave. Žiačky sa prihlasovali na stáž už v septembri, celý školský rok  sa zúčastňovali odbornej a jazykovej prípravy a na záver komisia vybrala najlepšie z najlepších.

V Čechách si žiačky vyskúšali prácu  praktickej sestry, kde je táto profesia zákonom schválená pre absolventov stredných zdravotníckych škôl. Skupina žiačok a učiteliek sa  stretli aj so zástupcami Strednej zdravotníckej školy AGEL, vymenili si skúsenosti  a dohodli sa, že spolupráca bude určite pokračovať. Voľný čas cez víkend využili na návštevu Prahy, počas týždňa spoznávali Ostravu a okolie.

V Nemecku a Anglicku získavali  dievčatá okrem odborných  aj jazykové skúsenosti, čo bolo podľa ich vlastných slov pri práci v zariadeniach asi najťažšie. Svoje jazykové schopnosti si precvičili aj v rodinách, kde boli ubytované. V rodinách bývalo viacero študentov z rôznych krajín, takže nadviazali aj medzinárodné priateľstvá. Vo voľnom čase navštívili kultúrne  a prírodné pamiatky Berlína a Portsmouth, v Anglicku si našli čas aj na návštevu Londýna.

Získané cenné odborné skúsenosti a zručnosti, mohli porovnať systém práce, vybavenie a postupy práce v zahraničí.

Účastníci získali medzinárodne uznávané certifikáty Europass – mobilita a ECVET. Dúfame, že tieto certifikáty a odborné a jazykové skúsenosti, pomôžu účastníkom stáže v ďalšom štúdiu a uchádzaní sa o zamestnanie na Slovensku alebo v zahraničí. Spolupráca s vybranými partnermi bola ohodnotená na vysokej úrovni.

Koordinátori  vypracovali  projekt aj pre budúci školský rok, ktorý bol hodnotiteľmi schválený, a vďaka tomu sa  naši žiaci zúčastnia stáže v bulharskej Sofii a po tohtoročnej úspešnej spolupráci aj opätovne vo Vítkovickej nemocnici a.s.  v Ostrave.

Show Buttons
Hide Buttons