Zo zdravotníckych asistentov budú praktické sestry!
15 mája, 2018
Budúce praktické sestry z Lučenca získajú skúsenosti v Čechách
23 mája, 2018

DEŇ OŠETROVATEĽSTVA A REHABILITÁCIE – Perfektná spolupráca Kukučínky a RK SaPA Košice

Dňa 11. 5. 2018 SZŠ Kukučínova 40 v Košiciach v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Košice II zorganizovali prvý ročník konferencie Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie. Akcia sa uskutočnila v predvečer Medzinárodného dňa sestier v kultúrno-spoločenskom centre Južan na pôde Mestskej časti Košice – Juh. Konferenciu otvorila v zastúpení riaditeľky SZŠ Kukučínova 40 v Košiciach zástupkyňa školy RNDr. Milina Rákayová.

Konferencie sa zúčastnilo viacero vzácnych hostí:

 1. Helena Turisová – bývalá dlhoročná riaditeľka SZŠ, Kukučínova 40 v Košiciach, bývalá prezidentka Asociácie stredných zdravotníckych škôl na Slovensku a bývalá predsedníčka Územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice – mesto,
 2. Mgr. Helena Hrušková – sestra samosprávneho kraja,
 3. Iveta Fabianová – prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II,
 4. Jana Jacková, MPH – námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo UN LP, Rastislavova 43, Košice,
 5. Tatiana Turoková, MPH – námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, VŠOÚG,
 6. Renáta Popiková – vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti DFN,
 7. Mária Lenártová – námestníčka pre ošetrovateľstvo Železničné zdravotníctvo Košice,
 8. Mgr. Ingrid Dreisigová – hlavná sestra LVN,
 9. Anna Schmiedl, MPH – vedúca regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice,
 10. PhDr. Marianna Mužíková – zástupca Nemocnice Košice – Šaca a. s.,
 11. RNDr. Helena Viravcová – zástupkyňa riaditeľky školy SZŠ Moyzesova 17, Košice,
 12. MUDr. Alena Kolárovská – garant nultého ročníka konferencie Dňa ošetrovateľstva a rehabilitácie.

Svoju účasť ospravedlnila Mgr. Elena Červenáková – prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I a Mgr. Zuzana Nagyová – prezidentka Regionálnej komory fyzioterapeutov pre Východoslovenský kraj,

Za organizátora konferencie – Regionálnu komoru sestier a pôrodných asistentiek Košice II sa prihovorila Mgr. Iveta Fabianová. Ako organizátor a odborný garant konferencie sa prítomným prihovoria PhDr. Valéria Dluhošová, zástupkyňa riaditeľky školy SZŠ, Kukučínova 40 v Košiciach.

Nasledovali dva bloky prednášok s diskusiou.

Na úvod vystúpila Timea Grocká  z I. A/ZA triedy na SZŠ, Kukučínova  v Košiciach. Vo svojej prednáške priblížila ženu, ktorá bola priekopníčkou a zakladateľkou moderného ošetrovateľstva – Florence Nightingalovú.

V podaní žiačok zo SZŠ Moyzesova 17 v Košiciach odzneli príspevky na tému Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví a Možnosti využitia fytoterapie ako alternatívnej liečby menopauzy.

Odstráňme bariéru v hojení rán – prítomným odprezentovala vo forme videa MVDr. Dagmar Wágnerová. Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaného pacienta – prednášku odprezentovala Mgr. Alena Antoníková, PhDr. Slávka Pástorová a Mgr. Mária Šoltysová z Longman , a. s. Voda živá … takýto tajomný, metaforický bol názov prednášky Mgr. Ivety Fabianovej z UNLP OAIM. O perforačných poraneniach oka z pohľadu operačnej sestry prednášala Darina Kijovská a Zuzana Benkovská z očného oddelenia UNLP – súčasťou boli veľmi zaujímavé videá zo zákrokov pri poranení oka.

Žiaci našej školy z tried III. DVS a III. DFT odprezentovali prednášky na tému:

Úloha sestry v pooperačnej starostlivosti o pacientku s ochorením prsníka,

Komplexná fyzioterapia u pacientov s lymfedémom dolnej končatiny,

Pohľad sestry na dôsledky anestézie na ľudský organizmus,

Využitie SM systému u pacientov s diskopatiou,

Hypodermoklýza v ošetrovateľskej praxi,

Význam pelvifemorálnych stabilizátorov panvy u pacientov s coxartrózou,

Význam zooterapie pri vybraných neurologických ochoreniach,

Využitie kineziotejpingu v oblasti kolenného kĺbu.

Nechýbala diskusia, ktorá preverila argumentačné schopnosti našich prednášajúcich žiakov. V diskusii k témam prezentovaným zdravotníkmi z praxe sa prítomní žiaci dozvedeli veľmi veľa informácií z reálneho zdravotníckeho prostredia.

Prednášky našich žiakov boli v priebehu diskusie veľmi pozitívne hodnotené prítomnými hosťami, nechýbali ani ponuky na pracovné miesta.

Konferenciu ukončili Mgr. Iveta Fabianová a PhDr. Valéria Dluhošová. Vyjadrili presvedčenie, že táto vydarená akcia bude mať o rok pokračovanie.

http://www.kukucinka.sk/postm/article/189?category=2&updateContainers%5B0%5D=main

Show Buttons
Hide Buttons