SZŠ na Slovensku chcú PRAKTICKÚ SESTRU ako v ČR
3 mája, 2018
„UČÍME PRE PRAX“
13 mája, 2018

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci – ZÁPAD

25. 04. 2018 sa naša škola stala organizátorom regionálneho kola III. ročníka súťaže v poskytovaní prvej pomoci medzi vybranými SZŠ. Usporiadateľská  povinnosť nám vyplývala z minuloročného víťazstva v Topoľčanoch. Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý prevzal záštitu nad súťažou, spolu s riaditeľkou školy PhDr. Evou Červeňanovou, PhD., organizátorkou súťaže Mgr. Katarínou Moravíkovou a garantom súťaže MUDr. Petrom Hermanom slávnostne otvorili súťaž. Po organizačných pokynoch si vedúci jednotlivých tímov vylosovali súťažné čísla a v sprievode hostesiek sa súťaž mohla začať. Svoje vedomosti, praktické zručnosti a hlavne schopnosti  racionálneho myslenie pod stresom, za sťažených podmienok a bez relevantných informácií si pri záchrane ľudského života zmeralo 9 súťažných tímov stredných zdravotníckych škôl zo  Slovenska (Bratislava, Dunajská Streda, Nitra, Nové Zámky, Považská Bystrica, Skalica, Topoľčany, Trnava, Trenčín) a jedna hosťujúca SZŠ, naši priatelia z Brna. Súťažné tímy statočne zvládli modelové situácie, ktoré boli nielen reálne prevedené, ale i umiestnené. Dopravná nehoda  – havarované auto, zranená posádka a motokár, záchrana topiaceho sa na Váhu – záchranársky čln, figurant, partnerka s krvácavým zranením, úraz v dielni – zásah elektrickým prúdom a vážne zranenie na cirkulári, nechýbalo ani miestne pohostinstvo, v ktoré sa mladí ľudia zabávali a u 2 z nich nastala porucha vedomia, nechýbala ani skúška zdatnosti a rýchlosti. Medzi neopakovateľné zážitky po skončení súťaže patrila ukážka záchrany na vode, predvedená členmi Hasičského a záchranného zboru z Trenčína, ktorí veľkou mierou participovali na jednotlivých modelových situáciách. Regionálne kolo malo vysokú odbornú úroveň, a preukázalo zapálenie jednotlivých súťažiacich pre správnu vec – a to pre to najcennejšie – záchranu ľudského života!! Vyhodnotenie súťaže malo slávnostný ráz. Všetkých zúčastnených a víťazov prišiel oceniť predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, ktorý prevzal záštitu nad súťažou a venoval cenu predsedu TSK víťazom, a vedúca odd. školstva, mládeže a športu TSK Ing. Eva Žernovičová. Každý účastník odchádzal ocenený, unavený a bohatý zážitkami zo súťaže. Víťazom sa stala SZŠ sv. Vincenta de Paul z Topoľčian, ktorej úprimne gratulujeme, ďalšími postupujúcimi SZŠ Trnava, SZŠ Nové Zámky a SZŠ Trenčín ako usporiadateľská škola. Podľa štatútu celoštátnej súťaže v prvej pomoci prvé tri víťazné družstvá a družstvo usporiadateľskej školy regionálneho kola postupujú do celoštátneho finálového kola, ktoré sa bude konať v mesiaci jún na SZŠ Žilina.

Všetci zúčastnení odchádzali so slovami vďaky a uznania!

Show Buttons
Hide Buttons