Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku…
26 apríla, 2018
Súťaž v poskytovaní prvej pomoci – ZÁPAD
7 mája, 2018

SZŠ na Slovensku chcú PRAKTICKÚ SESTRU ako v ČR

V Česku si problém s nedostatkom sestier priznali a rozhodli sa ho riešiť. Výsledkom bola rýchla zmena legislatívy, zavedenie nového neregulovaného povolania Praktická sestra, mediálna kampaň „Studuj zdrávku“, pribudla možnosť vyštudovať Diplomovanú sestru v skrátenom režime 4+1 … Nie, nevyriešili všetky problémy, …ale na rozdiel od SR sa veci hýbu, na školách majú dostatok študentov.  U nás sa stagnuje.  Aj tieto fakty spomenul vo svojej úvodnej prezentácii prezident ASZŠSR na Zhromaždení delegátov členských škôl asociácie 16.apríla v Banskej Bystrici. Odhodlanie zmeniť situáciu na Slovensku podobným spôsobom ako v Čechách vyjadrili predseda poslaneckého výboru pre zdravotníctvo MUDr. Štefan Zelník a podpredseda MUDr. Alan Suchánek, ktorí opätovne prijali pozvanie na snem. Podporu snahám ASZŠ SR vyjadrila Ing. Daniela Pochybová za Odborový zväz pracovníkov zdravotníctva a sociálnych služieb a aj zástupkyne Asociácie nemocníc Slovenska PhDr. Tatiana Kosťová a PhDr. Mária Ivanová. Naopak  riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD transformáciu odboru Zdravotnícky asistent na Praktickú sestru nevníma ako prioritu ministerstva. Riaditelia zdravotníckych škôl spolu s garantmi študijného odboru ZA preto spolu podpísali výzvu pre ministerku zdravotníctva doc. MUDr. Andreu Kalavskú PhD. aby sa zasadila za túto zmenu a podporila tým zvýšenie záujmu o štúdium na zdravotníckych školách… viac v zápisnici (interné dokumenty)

List bol odoslaný 18-teho apríla

 

Show Buttons
Hide Buttons