Zachraňovali životy, aj keď viacerí neprežili, nik neumrel!
20 apríla, 2018
SZŠ na Slovensku chcú PRAKTICKÚ SESTRU ako v ČR
3 mája, 2018

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku…

Regionálne kolo celoštátnej súťaže SZŠ  – východ, organizované SZŠ Poprad sa uskutočnilo 20.apríla v Poprade. 9 škôl, 27 súťažiacich, figuranti -herečky mali svoj deň, maskéri, 4 zaujímavé úlohy a 1 test, to sú základné údaje zo súťaže. Organizátori pripravili študentom reálne situácie, v ktorých sa popasovali s popáleninami, zlomeninami, či bitkou v krčme s tragickými následkami. Súčasne so súťažou bežali sprievodné akcie-ukážky  a beseda so záchranárkou Krajského operačného strediska Prešov, ktorá študentov informovala o najčastejších chybách, ktoré robia volajúci na linku 112. V škole sme tiež privítali autorov knihy Prvá pomoc v praxi , Miriamu Pištejovú a Dušana Krausa. Porozprávali o tom, čo ich viedlo k napísaniu knihy, komu je určená a s čím sa potrápili pri jej tvorbe. V obchodnom centre Fórum boli pre základné školy a verejnosť pripravené ukážky prvej pomoci, ktorú prezentovali záchranárky z Krajského operačného strediska  Prešov a žiaci školy. Najmladší „záujemca“ o kardio-pulmonálnu resuscitáciu mal 2 roky. A ako to všetko dopadlo? Víťazom sa stali súťažiaci zo SZŠ Levoča, druhé  miesto patrilo SZŠ Humenné a tretí boli súťažiaci zo SZŠ Michalovce. S víťazmi sa uvidíme na finále v Žiline. Na záver ešte mená odborných garantov -Mgr. F. Majerský -prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, Mgr. J. Koprušák a Bc. M. Žifčák zo Záchrannej služby Košice a Bc. R. Pavlík z KOS ZZS SR Prešov, ktorí s vyučujúcimi pozorne sledovali a hodnotili výkony súťažiacich. Vďaka patrí aj sponzorom –Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby  SR Bratislava, Baliarne a.s. Poprad, lekárne –Benu, Adus, Dr. Max , MIK Poprad, Tatranská minerálka.

Tešíme sa do Žiliny!

Show Buttons
Hide Buttons