Jazykári v Canterbury
august 13, 2017
Projekt Erasmus+ pre skvalitnenie vzdelávania v odbore zubný asistent.
november 1, 2017

Zahraničné mobility SZŠ Skalica

Stredná zdravotnícka škola v Skalici už tradične vysiela svojich žiakov na odborné stáže do zahraničia vďaka programu Európskej komisie – Erasmus +. Inak tomu nebolo ani v školskom roku 2016/2017. Päť vybraných žiakov z odboru zdravotnícky asistent zbieralo skúsenosti v Orchard House – Midlans LTD v anglickom Birmighame, štyria žiaci z toho istého odboru v Hospici na Sv. Kopečku v Olomouci a piati žiaci z odboru masér v spoločnosti Lázně Luhačovice a. s. v Českej republike. Hlavným cieľom bolo rozvíjať a získať nové odborné, ale aj kľúčové kompetencie.

Za najväčší prínos účastníci stáže v Anglicku označili samotnú prácu v opatrovateľskom dome, spoznanie systému práce, spôsob komunikácie s klientmi zariadenia. Veľmi dôležité pre nich bolo preverenie a zdokonalenie schopnosti komunikovať v anglickom jazyku na pracovisku i mimo neho. Na Sv. Kopečku žiakov inšpirovala celková atmosféra zariadenia, prístup celého zdravotníckeho tímu ku klientom a k ich blízkym, realizácia výkonov, asistencia pri výkonoch alebo pozorovanie výkonov, ktoré na ich klinickej praxi nie sú bežné. Žiaci v Luhačoviciach mali možnosť sledovať rozbeh kúpeľnej sezóny v jednom z najznámejších kúpeľných miest v Českej republike. Cieľom tejto stáže bolo predviesť našim žiakom možnosti aplikácie, terapeutické účinky a využitie minerálnych liečivých prameňov, klimatoterapie na širokú škálu ochorení, ktoré sa v týchto kúpeľoch využívajú, použitie týchto terapií u detí od útleho veku až po dorast. S každou skupinou žiakov bol vyslaný učiteľ odborných predmetov, ktorý ich prácu monitoroval, komunikoval so zamestnancami partnerskej organizácie a tiež pozoroval tunajší systém práce, výkony, prístup ku klientom.

Už teraz môžeme povedať, že zrealizovaný projekt bol prínosom pre všetkých zúčastnených a nesporne prispel k skvalitneniu prípravy budúcich zdravotníckych pracovníkov.

Mgr. Ľudmila Bábiková, Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

Sv. Kopeček Olomouc 2017_0
Luhačovice 2017_0
Show Buttons
Hide Buttons