22 februára, 2024

RENOVABIS – MODERNÝM VYBAVENÍM KU KVALITNÉMU VZDELÁVANIU

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove, vďaka grantovému programu pre cirkevné školy RENOVABIS – 2023 získala grant vo výške 9.158 eur.  V termíne od decembra do februára škola zakúpila pomôcky […]
1 februára, 2024

Nový rozmer vzdelávania v Nitre.

 S radosťou  a nadšením bola dňa 15.1. 2024 na našej škole – Stredná zdravotnícka škola v Nitre slávnostne odovzdaná virtuálna anatomická učebňa. 3D okuliare so špeciálnym anatomickým programom priniesol  revolúciu v edukačných metódach. Na […]
8 januára, 2024

PF 2024

Prajeme Vám všetko dobré v novom roku
18 decembra, 2023

Metodický deň učiteľov

Dňa 13.12. 2023 sa na Strednej zdravotníckej škole, Žilina, konal metodický deň, ktorého sa zúčastnili učitelia profesijných predmetov vyučujúci v odbore masér z ôsmich stredných zdravotníckych škôl. Predmetom záujmu sa stala […]
13 decembra, 2023

Popradská a prešovská zdravotka získali titul CAF

Prešovský samosprávny kraj sa zapojil do operačného programu Efektívna verejná správa. Jednou z aktivít tohto projektu je zavedenie systému riadenia kvality organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V oblasti školstva boli ako pilotné školy […]
10 novembra, 2023

V Mikuláši majú „zlatých masérov“

19. 10. 2023 sa žiaci 3. ročníka SZŠ Liptovský Mikuláš odboru masér  – Sandra Bystričanová, Benjamín Čanaky, Lukáš Sokol, Denis Poliak a Viktória Pavlíková zúčastnili 8. ročníka medzinárodnej súťaže žiakov stredných škôl v masérskych vedomostiach „Zlatý […]
2 novembra, 2023

Job shadowing na slnečnej Sicílii

V rámci programu Erasmus+ mali možnosť dve vyučujúce profesijných predmetov študijného odboru praktická sestra a jedna vyučujúca cudzích jazykov SZŠ v Trnave v dňoch 24. 09. – 29. 09. 2023 spoznať krásy Sicílie, […]
27 októbra, 2023

Učíme pre prax – Psychosomatické ochorenia

Problematika  psychosomatických ochorení je  natoľko aktuálna, že jej bol venovaný tento ročník odbornej konferencie „Učíme pre prax“. Konferenciu  každoročne organizuje Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36  v Prešove a je zaradená […]
20 októbra, 2023

s Erasmom do Európy

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove ako držiteľ Akreditácie na Erasmusplus pre individuálnu organizáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na obdobie od 1. marca 2021 do 31. decembra 2027, sa […]
25 septembra, 2023

Dva týždne pracovnej skúsenosti Svidníčanov v Chrudime.

Žiaci Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku pod vedením Mgr. Labunovej v termíne od 06.09.2023 do 20.09.2023 absolvovali dvojtýždňovú prax v nemocnici v českom meste Chrudim. Do tejto krátkodobej vzdelávacej mobility, ktorú […]
10 júla, 2023

Zahraničné stáže lučeneckej zdravotky – na jednotku.

Stredná zdravotnícka škola v Lučenci nadviazala na tradíciu zbierania praktických zručnosti  v odbore Praktická sestra v zahraničí aj v školskom roku 2022/2023.  Vďaka projektu Erasmus+  mohlo spolu vycestovať 25 žiakov + 7 sprevádzajúcich učiteľov […]
25 júna, 2023

Zdravotník v akcii 2023

Stredné zdravotnícke školy z rôznych častí Slovenska sa stretli vo vedomostno-športovej súťaži. Aktuálny 15. ročník športovo-vedomostnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci „Zdravotník v akcii“  zorganizovala Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36 […]
15 júna, 2023

FINÁLE CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

V krásnom prostredí kempu Tília Gäceľ sa 13. 6. 2023 stretlo 12 družstiev SZŠ, ktoré postúpili cez regionálne kolá – západ, stred a východ. Pre súťažiacich bolo pripravených 6 súťažných stanovíšť […]
22 mája, 2023

Odmietame návrh vyhlášky o kompetenciách

Zmeny v kompetenciách absolventov stredných zdravotníckych škôl sú dlhodobou témou. Viažu sa k obdobiu transformácie na stredných zdravotníckych školách a zmene odboru sestra na odbor zdravotnícky asistent, kedy sa na posilnenie vysokoškolského vzdelávania  […]
10 mája, 2023

Uspeli sme v medzinárodnej súťaži v prvej pomoci.

V rámci projektu Erasmus sa družstvo Strednej zdravotníckej školy, Záhradnícka 44, Bratislava zúčastnilo obvodného kola  súťaže v prvej pomoci v zahraničí. Súťaž sa konala 8. 4. 2023 pod záštitou Srbského Červeného kríža pri […]
28 apríla, 2023

Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci STRED

25.4.2023 sa na pôde Strednej zdravotníckej školy v Žiline konalo regionálne kolo 15. ročníka súťaže v prvej pomoci, ktorej vyhlasovateľom je Asociácia stredných zdravotníckych škôl. Do súťaže bolo zapojených desať […]
26 apríla, 2023

Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci VÝCHOD

21. apríla 2023 sme na pôde SZŠ v Michalovciach privítali 8 družstiev z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. V tento deň sa konalo regionálne kolo súťaže žiakov stredných zdravotníckych škôl […]
25 apríla, 2023

Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci ZÁPAD

„Ľudia ešte nepochopili, že ranení a chorí umierajú nie preto, že záchranka prišla neskoro, ale preto, že im včas neposkytli prvú pomoc.“ Po štvorročnej prestávke sa dňa 20. 04. 2023 uskutočnil […]
15 apríla, 2023

Zdravotnícke školy držia spolu

potvrdil snem ASZŠ SR 13. a 14.-teho apríla v Osrblí. Delegáti z 29-tich škôl sa venovali národnej stratégii ľudských zdrojov v zdravotníctve, novele vyhlášky o kompetenciách praktických sestier a elektronizácii […]
14 apríla, 2023

2x DofE z Trnavy

Dvojtýždňové (19. 03. 2023 – 31. 03. 2023) hosťovanie pedagógov a žiakov zo Španielska, z našej dlhoročnej partnerskej projektovej školy, je úspešne za nami. Program bol náročný, ale pútavý a […]
6 apríla, 2023

Vyhláška má určiť, čo môžu robiť praktické sestry. Nie je však jasné, čo má byť súčasťou ich maturitnej skúšky

Eva Struhárňanská  6.4. 2023 16:26 Ministerstvo zdravotníctva pripravilo vyhlášku o kompetenciách povolania praktická sestra – asistent. Vedenie nemocníc by malo od polovice mája čierne na bielom, čo môžu takíto zdravotníci […]
Show Buttons
Hide Buttons