Od 1. marca je v platnosti vyhláška o rozšírení kompetencií zdravotníckych asistentov

konečne uzrela svetlo sveta vyhláška 28/2017

prosím vedenia jednotlivých škôl o jej pozorné preštudovanie a následné kroky pre jej naplnenie.

Schvaľovanie zákona o vzdelávaní sestier vČR

Po personálnych zmenách v českej vláde došlo k odsunutiu prerokovania novely zákona č. 96/2004 Zb., o podmienkach získávania a uznávania spôsobilosti k výkonu nelekarskych zdravotnickych povolaní a pre výkon činností súvisiacich s poskytováním zdravotnej starostlivosti z decembrovej schôdze parlamentu na žiadosť nového ministra

Navýšenie kompetencií zdravotníckeho asistenta - v pripomienkovom konaní!

RTVS odvysielala v nedeĺńajších správach informáciu o procese navýšenia kompetencií zdravotníckych asistentov. Minulý týždeň tejto problematike predchádzalo viacero stretnutí.  Tretím bodom rokovania odvetvovej tripartity, ktorá sa konala na MZSR 7.11. do večerných hodín bola problematika nedostatku sestier v SR. Stanovisko k materiálu MZ predložil na rokovaní prezident ASZŠ SR Miroslav

XX. ročník súťaže Žurnálový stetoskop má víťaza

8. júna si to zástupcovia deviatich redakčných rád stredných zdravotníckych škôl namierili do mesta pod Trenčianskym hradom, kde sa konalo slávnostné vyhodnotenie XX. ročníka súťaže Žurnálový stetoskop. Organizátorom pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Asociácie stredných zdravotníckych škôl bola Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne, ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku.

ASISTENT V AKCII 2016

Poskytnúť laickú prvú pomoc pri poranení chrbtice, cudzom telese v dutine brušnej, otvorenej zlomenine predkolenia, KPR dieťaťa a pri ošetrení opitej matky v bezvedomí dokázali mladé zdravotníčky a zdravotníci z celého Slovenska. Zlato získal tím zo SZŠ z Liptovského Mikuláša.

Finále súťaže v poskytovaní prvej pomoci - Dunajská Streda

V dňoch 7.6. – 8.6.2016 sa na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede uskutočnilo finále celoslovenskej súťaže stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky  v poskytovaní prvej pomoci.

Výzva na účasť na protestnom pochode 1. júla 2016

Učiteľské platy (obálka)ASZŠ SR podporuje výzvu na účasť učiteľov na protestnom pochode 1. júla 2016, v stý deň pôsobenia vlády SR a zároveň v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ, organizovanom Iniciatívou slovenských učiteľov a Iniciatívou vysokoškolských učiteľov ktorého cieľom je opätovne poukázať na stav nášho školstva 

ASZŠ SR podpísala spoločné komuniké zástupcov organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve

11. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnilo historicky najväčšie stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve.

Syndikovať obsah