Trenčianska zdravotka má nový názov - Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej

Na sklonku kalendárneho roka 2017 si Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne pripomenula 70 rokov svojej existencie. Spomínanie, ďakovné slová, gratulácie, netradičný darček, oceňovanie, kytice, dary, spev, tanec, odborná konferencia. Aj toto priniesli oslavy jubilujúcej trenčianskej zdravotky, nad ktorými prevzali záštitu ministerka školstva vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, trenčiansky predseda VUC Jaroslav Baška a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček

Otvorený list viceprezidenta ASZŠ SR žiakom a rodičom

            Keď pred 16 rokmi nastala zmena vo vzdelávaní na stredných zdravotníckych školách a nový študijný odbor zdravotnícky asistent nahradil odbor všeobecná sestra, hlboko nás to zasiahlo – učiteľov aj žiakov. Zrazu akoby ostalo málo toho, čo sme mohli našich žiakov – zdravotníckych asistentov naučiť. Vtedajší žiaci chceli vedieť viac a boli na to emočne aj osobnostne pripravení. Preto sme ich spočiatku často učili aj nad rámec nových učebných osnov. Neskôr to už nešlo – vymedzené kompetenčné hranice nebolo možné prekročiť.

Projekt Erasmus+ pre skvalitnenie vzdelávania v odbore zubný asistent.

S cieľom zlepšovať kvalitu našej  Strednej zdravotníckej  školy na Záhradníckej 44 v Bratislave sme podali  prihlášku na mobilitný projekt v rámci výzvy 2016 programu Erasmus+. Projekt „Mobilitami študentov za vyššie hodnotenie kvality školy“ bol schválený, čo znamenalo  realizáciu zahraničnej odbornej praxe pre 12 žiakov odboru zubný asistent.

Naším partnerom v tomto projekte bola špecializovaná detská zubná klinika v Mníchove,

Jazykári v Canterbury

Pre učiteľov cudzieho jazyka je možnosť vycestovať do krajiny, ktorej jazyk učia, veľkou príležitosťou. Učitelia anglického jazyka zo SZŠ v Trenčíne túto možnosť využili a v auguste 2016 a v júli 2017 vycestovali za vzdelávaním do Veľkej Británie – do čarovného univerzitného mesta Canterbury. Všetci štyria – Mgr. Bohumila Novosadová, Mgr. Zuzana Vakošová, Mgr. Zuzana Vargová a Mgr. Vladimír Kusenda – však najprv splnili hlavnú požiadavku vzdelávania v zahraničí, vzhľadom na jeho finančnú náročnosť. Na začiatku roka 2016 sa úspešne uchádzali o grant

Zahraničné mobility SZŠ Skalica

Stredná zdravotnícka škola v Skalici už tradične vysiela svojich žiakov na odborné stáže do zahraničia vďaka programu Európskej komisie – Erasmus +. Inak tomu nebolo ani v školskom roku 2016/2017. Päť vybraných žiakov z odboru zdravotnícky asistent zbieralo skúsenosti v Orchard House – Midlans LTD v anglickom Birmighame, štyria žiaci z toho istého odboru v Hospici na Sv. Kopečku v Olomouci a piati žiaci z odboru masér v spoločnosti Lázně Luhačovice a. s. v Českej republike. Hlavným cieľom bolo rozvíjať  a získať nové odborné, ale aj kľúčové kompetencie.

O praktickej sestre na pôde parlamentu

Z iniciatívy predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Štefana Zelníka sa dňa 22. júna 2017 uskutočnilo pracovné rokovanie členov Dočasnej komisie k problematike sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v budove Národnej rady Slovenskej republiky.

12. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI MÁ VÍŤAZA

V Strednej zdravotníckej škole v Žiline  sa v dňoch 13.6.-14.6.2017 konal 12 ročník Celoslovenskej súťaže v prvej pomoci. Zúčastnili sa jej 3-členné družstvá žiakov z 12 stredných zdravotníckych škôl zo Slovenska a 1 z Českej republiky. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia stredných zdravotníckych škôl a Stredná zdravotnícka škola v Žiline bola tohtoročným organizátorom, lebo minulý rok vyhrala celoslovenské kolo. Organizačne aj materiálne pomáhali zabezpečiť akciu zamestnanci spoločnosti Falck SK.

DEŇ OŠETROVATEĽSTVA A REHABILITÁCIE V KOŠICIACH

Deň ošetrovateľstva sa slávi na celom svete na znak úcty, rešpektu a podpory ošetrovateľských profesií. K tomuto sme  chceli  prispieť aj my, a preto sme zorganizovali na našej škole toto jedinečné podujatie.

Syndikovať obsah