Zhromaždenie delegátov 2017

http://www.szsbb.eu/img/SZS.jpgSnem asociácie sa uskutočnil 11. apríla v Banskej Bystrici v rozšírenom zložení, keď sa ho okrem riaditeľov zúčastnili aj garanti vybraných študijných odborov. Prezident asociácie vo svojom úvodnom príhovore pripomenul, že Asociácia SZŠ SR vznikla pred dvadsiatimi dvoma rokmi ako potreba jednotného presadzovania oprávnených záujmov stredných zdravotníckych škôl. Jej ambíciou bolo a je aktívne ovplyvňovať vývoj stredného zdravotníckeho školstva, chrániť práva a záujmy stredných zdravotníckych škô1 vo všetkých oblastiach ich činnosti (legislatívnej, výchovnovzdelávacej, ekonomickej a zamestnávateľskej).

Lučenecké zdravoťáčky sú majsterky Slovenska!

Tento ročník Majstrovstiev Slovenska v elektronických šípkach stredných škôl sa uskutočnil 7. 4. 2017 v Tatranskej Lomnici. Reprezentantky SZŠ Lučenec - Lenka Plichtová II. A, Soňa Tomalová II. A, Barbora Périová II. A, Dominika Murinčeková II. B nastúpili do súťaže skromne s cieľom nesklamať hlavne seba.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil SZŠ v Trenčíne.

14. marec 2017 bol výnimočným dňom nielen pre maturantov, ale aj pre SZŠ v Trenčíne školu. Kým štvrtáci písali maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry, do priestorov školy zavítala vzácna návšteva -  minister zdravotníctva JUDr., Ing. Tomáš Drucker spolu so  šéfom tlačového oddelenia ministerstva zdravotníctva Ing. Tomášom Kučom, generálnym riaditeľom sekcie stratégie a programu Ing. Petrom Salonom a Ing. Danielou Hilčíkovou, vedúcou odboru školstva a kultúry TSK.

Od 1. marca je v platnosti vyhláška o rozšírení kompetencií zdravotníckych asistentov

konečne uzrela svetlo sveta vyhláška 28/2017

prosím vedenia jednotlivých škôl o jej pozorné preštudovanie a následné kroky pre jej naplnenie.

Schvaľovanie zákona o vzdelávaní sestier vČR

Po personálnych zmenách v českej vláde došlo k odsunutiu prerokovania novely zákona č. 96/2004 Zb., o podmienkach získávania a uznávania spôsobilosti k výkonu nelekarskych zdravotnickych povolaní a pre výkon činností súvisiacich s poskytováním zdravotnej starostlivosti z decembrovej schôdze parlamentu na žiadosť nového ministra

Navýšenie kompetencií zdravotníckeho asistenta - v pripomienkovom konaní!

RTVS odvysielala v nedeĺńajších správach informáciu o procese navýšenia kompetencií zdravotníckych asistentov. Minulý týždeň tejto problematike predchádzalo viacero stretnutí.  Tretím bodom rokovania odvetvovej tripartity, ktorá sa konala na MZSR 7.11. do večerných hodín bola problematika nedostatku sestier v SR. Stanovisko k materiálu MZ predložil na rokovaní prezident ASZŠ SR Miroslav

XX. ročník súťaže Žurnálový stetoskop má víťaza

8. júna si to zástupcovia deviatich redakčných rád stredných zdravotníckych škôl namierili do mesta pod Trenčianskym hradom, kde sa konalo slávnostné vyhodnotenie XX. ročníka súťaže Žurnálový stetoskop. Organizátorom pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Asociácie stredných zdravotníckych škôl bola Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne, ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku.

Syndikovať obsah